چشم‌انداز

شرکت پایازیست کاسپین البرز در سال 1391 با هدف ارتقا سلامت جامعه با به روز ترین تاسیسات آزمایشگاهی و با استقرار سیستم مدیریت یكپارچه و بهره گیري از فناوري هاي نوین واستاندارد هاي بین المللی و ملی همراه با محور قرار دادن اصل کنترل کیفی، اثر بخشی سیستمهاي مذکور را بطور مداوم بهبود می بخشد
لذا در این راستا اهداف کلی شرکت را به شرح زیر اعلام می دارد:

  • با توجه به استاندارد هاي موجود کنترل کیفی محصولات جهت حفظ سلامت جامعه و ارتقا روز افزون جایگاه تولیدي استان در کشور و سطح بین المللی
  • بررسی و استفاده روز افزون از جدید ترین دستاورد ها در زمینه کنترل کیفیت محصولات.
  • تلاش در جهت بهبود استاندار هاي ملی با بهره گیري از استاندارد هاي جدید در سطح بین المللی
  • تاکید بر ارتباط صنعت با دانشگاه و گسترش تحقیقات و پژوهش.
  • شناسایی مخاطرات ناشی عدم کیفیت محصولات تولیدي
  • همكاري روز افزون با جامعه علمی جهت پیشبرد اهداف علمی کشور.
  • شناسایی مخاطرات زیست محیطی ناشی از تولیدات صنایع و کاهش آسیب پذیري محیط زیست در حوزه کاري شرکت.
  • توانمند سازي کارکنان و ایجاد فرهنگ کار گروهی در راستاي جذب کار و ارائه کار با کیفیت.
  • تلاش براي ایجاد انگیزه شخصی در محدوده کار جمعی و دستیابی به محیط کاري رضایت بخش.

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟