آزمون بسته بندی

1- بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومینیوم برای مواد خوراکی

2- ظروف فلزی خالی غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی

3- ظروف فلزی پر غیر قابل نقوذ جهت نگهداری مواد غذایی

4- ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی

5- بطری های پلی اتیلن ترفتلات ( پی ای تی ) برای بسته بندی فروارده های غذایی

6- ظروف پلی پروپیلن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی فرآورده های  غذایی

7- بسته بندی ظروف پلی استایرن جهت بسته بندی فرآورده های غذایی

8- بسته بندی ماکارونی

9- کیسه های پلاستیکی پلی الفین

10- کیسه های پلاستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر

11- کیسه پلاستیکی زباله

12- کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ

ردیفشماره استانداردلینک دانلود
1ظروف فلزی پر غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی1881-a-1397
2ظروف فلزی خالی غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی1881
3ظروف فلزی خالی غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی1881-a-1397
4کیسه پلاستیکی زباله 2057-1400
5کیسه های پلاستیکی پلی الفین 2972
6کیسه های پلاستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی در فریزر 2044-1400
7کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ10740
8- ظروف فلزی پر غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی2509
9- ظروف فلزی خالی غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی2509
102455
112455-a-1397
12استاندارد ظروف پلي پروپيلن توليد شده به روش شکل دهی گرمایی a-11604
13استاندارد كيسه هاي پلي پروپيلني روكش دارa-10740
14بسته بندی ظروف پلی استایرن جهت بسته بندی فرآورده های غذایی ( اصلاحیه) 11547-a
15بسته بندی ظروف پلی استایرن جهت بسته بندی فرآورده های غذایی11547
16بسته بندی ماکارونی 3816
17بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومینیوم برای مواد خوراکی 6021
18بسته های چند لایه مقوایی با لایه آلومینیوم برای موارد خوراکیa-6021
19بطری های پلی اتیلن ترفتلات ( پی ای تی ) برای بسته بندی فروارده های غذایی11610-97 (1)
20ظروف پلی استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت مواد غذایی -a2-11547
21ظروف پلی پروپیلن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی فرآورده های غذایی 11604
22ظروف شیشه ای مخصوص بسته بندی مواد غذایی و آشامیدنی A1-1409-1395 (1)
23ظروف شیشه اي مخصوص بسته بندي مواد غذایی.استاندارد1409
24ظروف فلزی پر غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی1881

نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارید؟